2014-10-10-1076577

– բարի երթ, բարի ճանապարհ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)