Ստեփանակերտում էլ են հին շէնքերը քանդում։ իսկ համարակալում են ռուսերէն տառեր օգտագործելով։

#Ստեփանակերտ #ռուսերէն #քաղաքաշինութիւն #քաղքեշինութիւն #օբէկտ֊կողմնորոշուած֊քաղաքաշինութիւն #քաղաք #շէնք #փողոց #ճարտարապետութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)