նա քայլում էր դանդաղ, ոտքից ոտք ընկնելով, իսկ իր շունը հազիւ էր հասնում ետեւից։

վայր՝ երեւան