այդպէս է, կը գնան ում ասես համար կը կռուեն։

Այս գործը ինքնաբերաբար պատրաստած եւ մեզի նուիրած էր Աշոտ Վ․ Անդրէասեան, 1938ին, նախ քան իր մեկնումը Սպանիա, իբր կամաւոր կռուելու հանրապետական բանակին մէջ, ուր ինկաւ հերոսի մահով։ Իր գծագրութիւնը զետեղելով՝ կը խոնարհինք իր յիշատակին առջեւ։

#1964 #գիրք #վահան֊արփի #մէջբերում #քաղուածք

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)