ասք մշակութային տարբերության մասին

(04:16:33 ) venator: երբ որ

(04:16:39 ) venator: տոռենտ ես քաշում

(04:16:45 ) venator: ռուտռեկեռից

(04:16:51 ) venator: բոլոր տվողների

(04:16:57 ) venator: տոռենտ կլիենտը

(04:17:03 ) venator: մյուտոռենտն է

(04:17:05 ) venator: իսկ երբ

(04:17:11 ) venator: փայրըթբեյից

(04:17:17 ) venator: իսկ իսոհանթից

(04:17:27 ) venator: ահագին մարդ է հանդիպում

(04:17:31 ) venator: տրանսմիշընով

ու տենց