ասք հայտարարությունների մասին

պաշտոնական վահանակի վրա համայնքի ղեկավարի թեկնածուներն են՝ մեկ հոգի։

Արցախ, Ստեփանակերտ, հայտարարությունների վահանակ
հայտարարությունների վահանակ, համայնքի ղեկավարի թեկնածուներ, ավագնու անդամի թեկնածուներ

պատի վրա տուն վաճառելու մասին հայտարարություններ են։

գրեթե բոլոր հայտարարությունները ձեռագիր, ու ռուսերեն են՝՝ «продается»

ռուսերենը Արցախում համարվում է «պաշտոնական» լեզու։

վաճառվում է տուն

Արցախ, Ստեփանակերտ

_ու տենց _

խցիկ՝ Nokia N900 5_2mm F2_8  վայր՝ ստեփանակերտ  արցախ