2012-10-17-8607

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)