ասք լուսանկարները բաժանելու եւ տիրելու մասին

Քանի որ մեկ պանակում շատ են լինում լուսանկարները, ու գթամբը բացվելիս խեղտում է կարգիչը, անում եմ այսպես՝

#!/bin/bash

set -x

af=`ls | grep -v “.sh”`

let j=0

let k=0

for i in $af

do

if [ ! -d $j ]

then

mkdir $j

fi

mv $i $j

let k++

echo “k=$k”

if (( k == 20 ))

then

let j++

let k=0

fi

done

ու տենց