ասք օրինակարգի մասին

լեգիտիմ բառը հայերեն թարգմանվում է օրինակարգ։ իմացեք, ոչ մի տեղ չեմ տաելու։

_ու տենց _

վայր՝ հաւաք