ասք Բեյրութի հայկական թաղամասի մասին

Արաքսը՝ Բեյրութի հայկական թաղամասի գլխավոր փողոցն է՝

Այլ լսւանկարներ ու Սերգեյ Դոլյայի մեկնաբանությունները այստեղ

ու տենց