ասք քոնթրիբյուշնի մասին

Ահա, վերջերս սրանք քոնթրիբյութ արեցի։ Երկրորդի մեջ դեռ կավելացնեմ ինչպես Լազարուս քմփայլ անել․

http://wiki.maemo.org/N810_light_meter

http://wiki.maemo.org/Compile_FreePascal_on_device

http://wiki.freepascal.org/Compile_and_Develop_on_Maemo_device

ու տենց