ասք ծառայելու մասին

RMS on software as a service

http://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html

ու տենց

պիտակներ՝ ԾԱ որպէս ծառայութիւն  ռիչարդ սթոլման  սթոլման