ասք պետլյած անելու մասին

ու տենց

պիտակներ՝ 42  դիւրակիր  էկրանահան  լուսանկարներ  չմշակած  պանդուխտութիւն 
խցիկ՝ Sony Ericsson W800i F2_8