ասք բել դղյակի ձախ ժամի մասին

բել դղյակի ձախ ժամն օֆ ազգությանը ցպահանջ չճշտած վնաս էր եւ փառք

ԲԵԼ ԴՂՅԱԿԻ ՁԱԽ ԺԱՄՆ ՕՖ ԱԶԳՈՒԹՅԱՆԸ ՑՊԱՀԱՆՋ ՉՃՇՏԱԾ ՎՆԱՍ ԷՐ եւ ՓԱՌՔ

ու տենց