ասք վանդակների մասին

որոշ մարդիկ բջիջներից չեն կազմված այլ վանդակներից, որովհետև քառակուսին են։

ու տենց

պիտակներ՝ մտքեր  ու տենց