ասք ժամանակակից լինելու մասին

(10:07:33 ) Anahit: նեղանալ չունե՛մ

(10:07:46 ) chnorik: չկա նեղանալ

(10:07:50 ) chnorik: ժամանակակից տարբերակով

(10:07:58 ) chnorik: հիրավի ժամանակակից եմ ես

_ու տենց _

պիտակներ՝ զրոյց