չոբանի շուն «պարզ լիճ»֊ի կայանատեղում

չոբանի շուն «պարզ լիճ»֊ի կայանատեղում

այս շան շատ աւելի յուզիչ նկարներ ունեմ։
ու նա շատ նեղուող ու նեղուած շուն է։
բնաւ ինքնավստահ ու ուրախ շուն չէ։
երբ յիշում եմ իրեն, ու առաւել եւս եթէ անձրեւում է, սիրտս ֆիզիկապէս ցաւում է։