ՓՐՉՐԹԱՆ

Ճաշ չորսն էր գալիս, ճանչերը ճկլոր Հոլում էին եւ շաղափում քամչին, Ու թշվաբր էին չամչերը բոլոր, Փռնչում էին խոչերը փամճին։ «Չար Փրչրթանից զգույշ կաց, տղա՛ս․ Սուր մագիլներից ու մեծ երախից, Ջարջար թռչունից հեռու կաց, տղա՛ս, Խուսափիր քիլոտ Չարչամ չարախից»։ Տղան ձեռքն առավ սուրը փրչրթոտ, Գնաց գտնելու հրեշին չրփեջ․ Շունչ քաշեց մի պահ Թամթամ ծառի մոտ, Ու խորասուզվեց իր մտքերի մեջ։ Եվ մինչ կանգնած էր նա մտամոլոր, Փրչթանն ելավ դիմացը նրա․ Թարփամ անտառից ելավ գավաթլոր Ու ասպատակեց տղայի վրա։ Ու էլ աջ ու ձախ, ու էլ վեր ու վար՝ Փրչրթոտ սուրը նա զարկեց չորս դին, Սպանեց նրան, ու գլուխն առած, Տուն վերադարձավ տղան ցնծագին։ «Չար Փրչրթանին սպանե՞լ ես դու, Արի քեզ գրկեմ, իմ քաջուք տղա, Ո՛վ պառափանծ օր, հե՜յ, հարայ֊հուրույ»— Ուրախ ջրքրտաց ծեր հայրը նրա։ Ճաշ չորսն էր գալիս, փանչերը ճկլոր Հոլում էին եւ շաղափում քամչին, Ու թշվաբր էին չամչերը բոլոր, Փռնչում էին խոչերը փամճին։

#Փրչրթան #Ալիս #Լյուիս֊Քերոլ #ջարջար #չարչամ #թարփամ #ասպատակել #ճաշ #ճկլոր #սոնա֊սեֆերյան #գրքեր #jabberwocky #lewis-carroll

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)