#yeghishe-charents #charents #translation #armenian #armenian-poetry #sevak #stepan-zoryan #stepan-zorian #zorian

#եղիշե֊չարենց #չարենց #թարգմանութիւն #հայկական֊պոեզիա #պոեզիա #սեւակ #սթեփան֊զորյան #սթեփան֊զորեան #զորեան #գիրք #գրքեր #կարդալ################


@{Avatar Gary Hill ; therealgaryhill@joindiaspora.com} Ուր 11 Ապր 2014 01:32:15 AMT

e9df9505716b43d1

Armenian poets…

#Photo #Photography #Photographer #MyWork #LondonBookFair #EarlsCourt #Books #Publishing #Armenia #Poets

via @{imandes ; imandes@spyurk.am}


բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Invisible guests

Invisible guests - they come in quietude, Wrapped up in silence and speechless again. They arrive to live and silently depart; We neither open nor shut a door to them.

Well, they have no name, no shadow, no voice; Silently they come and silently they go, While we never learn in this doorless world The reason why they came, the reason why it’s so.

It’s only when some ubiquitous sandess Spreads out its wings to open a door That we begin to feel with a longing hear Someone has just left-to come back no more.

http://issuu.com/jassamvel/docs/charents4site

#yeghishe-charents #charents #translation #samvel-mkrtchian #poetry #armenian-poetry #art #english #armenian

#եղիշե֊չարենց #չարենց #թարգմանութիւն #անգլերէն #հայերէն #պոեզիա #հայկական֊պոեզիա #արուեստ ####################

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

http://www.youtube.com/watch?v=LCqVJObmSIk

գիտեմ որ շատ է արդեն տարածվել, բայց չեմ դիմանում, ինձ լրիվ տարել են դինջերը։

#armenian-poetry #the-deenjes #vahan-terian #vahan-teryan #musik #music #պոեզիա #դինջեր #վահան֊տերյան #երաժշտություն #հոլովակ #աշուն #խանդ #հոգիս֊հիվանդ #վտիտ #մերկ #երգ #անժպիտ #թախիծ #վերհուշ #մշուշ #անձրեւ #հողմ #հավար #երազ #հույս

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)