Անոր քովինը, անվնաս ալքոլամոլ մըն է։ Տակառ մը ալքոլը առանց նեղութեան կը խմէ։ Ճերմակ Ռուս է ու յաճախ կʼըսէ թէ իր երկիրը Քազաքի հարիւրապետ է եղեր յեղափոխութենէն առաջ։

#քաղուածք #ալքոլամոլ #արեւմտահայերէն #բառեր

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)