Then, slowly, as the roots settle in the new soil and the tree bends patiently toward the new roots, the old roots slowly lift into the air. The whole process for the tree to relocate to a new place with better sunlight and more solid ground can take a couple of years.

http://www.bbc.com/travel/story/20151207-ecuadors-mysterious-walking-trees

however our (armenian) trees did not learn to migrate yet. very unadvisably, i would say.

#tree #move #migration #root #trees #forest

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Երեւանը՝ իտալացի նկարիչ Պաոլո Կոսսիի աչքերով։ Yerevan as seen by Italian painter Paolo Kossi

աղբիւր

#Երեւան #պաոլո֊կոսսի #ծածկած֊շուկա #կաթողիկե #դուդուկ #դրոշ #մատենադարան #արձան #տաքսի #ժիգուլի #զրո֊վեց #ծառ #ծիծեռնակաբերդ #արվեստ #ծածկած֊շուկայ #կաթողիկէ #դրօշ #արւեստ

#Yerevan #Paolo-Kossi #covered-market #katoghike #duduk #flag #armenia #matenadaran #taxi #zhiguli #tree #art

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Պիքսել֊արտ ավանակը։ Շուշիի գորգերի թանգարան։

pixel-art donkey, carpets museum of Artsakh, Shoushi

#ավանակ #ծառ #գորգ #կարպետ #արվեստ #արհեստ #Արցախ #Շուշի #թանգարան #Հայաստան #Հայք

#donkey #tree #Armenian #carpet #art #craft #Artsakh #Nagorno-Karabakh #Shoushi #Shushi #museum #Armenia #pixel-art

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Պիքսել֊արտ շունը։ Շուշիի գորգերի թանգարան։

pixel-art dog, carpets museum of Artsakh, Shoushi. I can also see some tetris figures.

#շուն #ծառ #գորգ #կարպետ #արվեստ #արհեստ #Արցախ #Շուշի #թանգարան #Հայաստան #Հայք #dog #tree #Armenian #carpet #art #craft #Artsakh #Nagorno-Karabakh #Shoushi #Shushi #museum #Armenia #pixel-art

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)