«Մոնթի Փայթն եւ Սուրբ Գրաալ»֊ի տոկի պոնա թարգմանութիւնն այդ լեզուն սովորելու համար կարեւոր աղբիւր է։ աւաղ, հասանելի է միայն արխիւում։

#տոկի_պոնա #կինո #արխիւ #գրաալ #մոնթի #լեզու #թարգմանութիւն #տեքստ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

եթէ տեքստի մէջ պէտք է օգտագործել հնչիւնաւորիչ (դիակրիտիկալ) նիշեր, ապա ահա դրանք՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Combining_Diacritical_Marks

ֆայրֆոքսը ինձ մօտ չի կարողանում ճիշտ ռենդեր անել, բայց լիֆփադը կարծես կարողանում է։ Բացատներ է թողնում սակայն։

Տոն տին ̈ողը կնեգյն ա

Ին ̇ո ̇ւմ ա չին ̇ո ̇ւմ մին հարուստ մարթ, տրա ին ̇ո ̇ւմ ա էրկու ախճիգյ։ Մին օր ծեն ա տամ ̇ո ̇ւր ̈ան մըեծ ըխճըկանը, հըրցնում․

եւ այդպէս։

#տեքստ #գիր #հայերէն #էկրանահան #հնչիւնաւորիչ #տարբերիչ #նիշ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

գրաֆիկական միջավայրը պարզեցնում է պարզ գործողութիւնները, եւ դարձնում է բարդ գործողութիւնները անհնար։

Դագ Գուին (հունիսի 22 1991 թիւ, comp.unix.wizards խումբ)

#կոնսոլ #տեքստ #յունիքս #միջավայր #յարմարաւէտութիւն #քաղուածք #քաղվածք

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

կրնամ ապակի ուտել եւ ինծի անհանգիստ չըներ։

#տառատեսակներ #հայերեն #հայերէն #տառատսեակ #ապակի #ուտել #տեքստ #թեստ #էկրանահան

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)