այստեղ ասում ա՝\r

\r

Reds are more muted than other Fujifilm films, films like Superia 200, or the Industrial 100 are much more vivid and intense. Definitely I prefer this muted red tones, a little bit more “red firebrick” than bright red.\r

\r

որ կարմիրը լռեցուած ա էս ժապաւէնում։\r

ու աւելի թանկ՝ սուպերիաներում՝ աւելի քիչ ա լռեցուած։\r

\r

նոյնը կարող եմ կանաչների մասին ասել։ կանաչները c200֊ի լռեցուած են։\r

\r

ու սուպերիայի կանաչները չեմ սիրում, աւելի են նման թուանշայինների կանաչներին։\r

\r

էդ պատճառով ահաւոր սիրում եմ եւ c200֊ը, ե՛ւ kodak vision 50d֊ն։ \r

այ այս նկարում լաւ երեւում են վիժնի այդ լռեցուած կարմիրներն ու կանաչները։\r

ի դէպ այս յօդուածի հեղինակն էլ վիժնի ռեւիւ ունի։\r

իմ նկարածը՝ վիժն երկուս ա, իրենը՝ վիժն երեք, նոր սերնդի ժապաւէն ա։\r

\r

ու սա այն օրինակներից ա, երբ ինչ֊որ ապրանքն աւելի թանկ ա, #բայց_պէտք_չի։ ու տէնց։\r

\r

#բայցպէտքչի #ֆոտո #լուսանկարչութիւն #ժապաւէն #էսթետիկա #տեքնոլոգիա #գոյն\r

\r

\r

\r

—-\r

\r

Avatar @{ carlosgrphoto (unofficial) ; carlosgrphoto@spyurk.am} 9/10/2019, 1:12:36 AM\r

\r

\r

\r

Fujicolor C200 Review\r

\r

image\r

\r

Fujicolor C200 is a daylight balanced, ISO 200 film offered by Fujifilm, currently is one of the few films remaining in the Fujifilm consumer series after the discontinuation of Superia 200. Along with Fujicolor C200 the other option is the Fujicolor X-TRA 400, a similar film in the ISO400 range.\r

\r

IMG_20170402_160800_HDR\r

\r

When searching for more information about this film, many people wonder if this film is a re-packed Superia 200 others affirm that is Agfa Vista Plus 200. I can confirm that is not any of those, it looks similar to the Agfa, but it is quite different from the Superia 200. I believe the Fujicolor C200 is a different and low-cost Fujifilm emulsion that is cheaply produced, in order to reduce costs and keep a consumer film in the market. The main difference probably is the lack of the famous 4th layer included in Superia 200. Although C200 is introduced as the cheapest option available, I was quite pleased with the results, much more than with the Superia 200. Without getting too technical, here is how the structure of both films looks side by side.\r

\r

c200 vs superia 200\r

\r

Name | Fujifilm Fujicolor C200 \r

—|— \r

ISO | 200 \r

Developer | C-41, CN-16 \r

Available formats | 35mm \r

Exposures | 24, 36 \r

DX coding | Yes \r

Availability | ★★★★★ \r

\r

IMG_20170318_161758_HDR\r

\r

The advantage of reviewing a cheap film is that I don’t need to break the piggy bank to buy it, I was able to buy several rolls to try them in different lights and situations. With this film, I used my -now defunct- Nikon F100 with the 24-120mm f3.5-5.6D when hiking and camping in Taiwan. A F90x / 50mm f1.8D for the beach trips, along with the Nikon FM2 with a 28mm and a 50mm f1.8 Ais for my daily life shots, trips to the US and a trip in the French Pyrenees.\r

\r

\[FILM\] TAIWAN camping KTV MAR2017 Nikon F100 Fujicolor C200007\r

\r

US Des Moines Halloween OCT2018 Nikon FM2 Fujicolor C200029\r

\r

The Fujicolor C200 is a really balanced film, rendering a quite balanced palette. As with many Fujifilm films, greens are one of its strongest points. Not so vivid as the Superia line, and it always rendered slightly warm green tones. Not as warm as Kodak Colorplus 200, but warmer than I remember them in the real scene.\r

\r

FRANCE - Pyrenees Ariegeoises - Jul 2017 - Nikon FM2 Fujicolor C200018\r

\r

FRANCE - Pyrenees Ariegeoises - Jul 2017 - Nikon FM2 Fujicolor C200028\r

\r

Shooting at box speed gives you very natural and pleasant blue tones, really wide tonality and surprisingly this film is quite forgiving in the highlights considering its price.\r

\r

FRANCE - Pyrenees Ariegeoises - Jul 2017 - Nikon FM2 Fujicolor C200008\r

\r

US Des Moines Halloween OCT2018 Nikon FM2 Fujicolor C200034\r

\r

Reds are more muted than other Fujifilm films, films like Superia 200, or the Industrial 100 are much more vivid and intense. Definitely I prefer this muted red tones, a little bit more “red firebrick” than bright red.\r

\r

FRANCE - Pyrenees Ariegeoises - Jul 2017 - Nikon FM2 Fujicolor C200007\r

\r

FRANCE - Pyrenees Ariegeoises - Jul 2017 - Nikon FM2 Fujicolor C200004\r

\r

Same as blue tones, yellow tones are natural, balanced and true to color.\r

\r

\[FILM\] TAIWAN tamsui summer JUL2017 Nikon F100 \(Problem\) Fujicolor C200 -007\r

\r

In addition, I tested this film in some portraits, with some friends withd ifferent skin tones under natural light and direct flash, to see how this film reacts to different situations. You can click to enlarge this gallery.\r

\r

\r

\r

Is not a film designed for portraits, but still does a really good job. Natural skin tones, slightly more warm or magenta than they were in real life, but it can be easily solved in post (none of these pictures was edited). In my opinion, is MUCH better than the discontinued Superia 200, and better than Superia 400 shot at box speed (overexposing will solve the magenta skin tone). It wouldn’t be my top choice for a portrait session, but it definitely has the potential to be an excellent balanced walk-around film.\r

\r

  • * *\r

\r

Color chart and measurement of the colors.\r

\r

\[FILM\] TAIWAN tamsui summer JUL2017 Nikon F100 \(Problem\) Fujicolor C200 -014\r

\r

YELLOW Average Colour R:240.0 G:210.0 B:56.0\r

\r

RED Average Colour R:210.0 G:110.0 B:60.0\r

\r

BLUE Average Colour R:68.0 G:121.0 B:158.0\r

\r

GREEN Average Colour R:158.0 G:195.0 B:76.0\r

\r

See also: How do I measure the colors?\r

\r

  • * *\r

\r

\[FILM\] TAIWAN camping KTV MAR2017 Nikon F100 Fujicolor C200014\r

\r

FRANCE - Pyrenees Ariegeoises - Jul 2017 - Nikon FM2 Fujicolor C200001\r

\r

\[FILM\] TAIWAN camping KTV MAR2017 Nikon F100 Fujicolor C200017\r

\r

Overexposing the C200 one stop (Shot at 100 ISO)\r

\r

There is a small yellow cast over the picture, in the green tones it gets more accented than in other tones, blues are more pastel than at box speed.\r

\r

\r

\r

Underexposing C200 one stop (shot at 400 ISO)\r

\r

Blues become strong and more vibrant. However, greens become muddier and they start to fade in the shadows. Shadows become slightly greenish, really typical feeling of other Fujifilm films. I’m not a fan of this green shadows, but I saw people doing a great job doing low-key portraits and work with this technique and they look amazing. I’d rather go for a similarly-priced 400 ISO if you really need the extra speed.\r

\r

\r

\r

  • * *\r

\r

Fujicolor C200 is a film that I really like. It is widely available, it is cheap, you can buy 24 and 36 exposures and the latitude is amazing, you can easily underexpose without worrying too much on burning the highlights. Grain is quite controlled for such a cheap film. With a good scanner and a few minutes of editing you can get amazing results with it. It wouldn’t be my top choice in the range of cheap films, I’d rather shoot Superia X-TRA 400 at ISO200, or Kodak Colorplus at 200 as well. But, you can’t go wrong with this film, for almost any situation.\r

\r

YES\r

\r

  • Daily use, load it in your camera and ready to go. It will respond correctly to any situation.\r

  • Experiment with it, overexpose, underexpose, all the results came out great from every camera I used it.\r

  • Widely available, cheap and good, what else do you need?\r

\r

\r

\r

NO\r

\r

  • If you are looking for a sharp, clean image. I felt that it can be quite muddy sometimes.\r

  • I wouldn’t overexpose it too much, better go for the Superia X-TRA 400 for almost the same price.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Check out the gallery for more shots taken with this film!\r

\r

  • * *\r

\r

\r

#filmreviews #35mm #35mmfilm #35mmfilmreview #35mmreview #agfa #analogphotography #c200review #colorplus #film #filmreview #fujicolor #fujicolorc200 #fujicolorc200review #fujifilm #fujifilmreview #iso200 #iso200film #iso400 #kodakcolorplus200 #nikon #photography #review #superia\r

posted by pod_feeder_v2\r

\r

\r

\r

—-\r

\r

\r

\r

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

աշխարհը գժուել ա՝ ամն֊ում թրամփ ա, ռդ֊ում պուտին, իսկ մատրիքսը հտտպ֊ով ա աշխատում։

#աստուատ #էկրանահան #ծրագրաւորում #տեքնոլոգիա #մատրիքս #խի #փաստօրէն #կազմարկում

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ու կուլտուրայից խօսելով ասեմ, որ մենք չունենք տեքնոլոգիա իմանալու կուլտուրա։ ո՞րտեղից ունենանք։

իսկ նոյն դատա արտում, ուր հարցազրոյցները դրսի մարդիկ են անց կացնում, դէ ընկերս ա վերջերս հարցազրոյցների շարք անցել, ու պատմում էր, որ հարցերի զգալի մասը, ոչ թէ ասենք սի փլասերի իմացութիւնն էր, այլ հէնց տեքնոլոգիայի։

ու որ ասում էք՝ օհ չեմ ուզում իմանալ, ես ասենք, ծրագրաւորող եմ, բա ջանիկ, նորմալ տեղ դժուար կընդունուես, ստիպուած եմ էս փաստարկն օգտագործել, զի դէ, տեքնոլոգիայի հետ ծանօթ չես։

չնայած էդ ընդունուելն ու շուկան ինձ լաւ փաստարկ չեն թւում։ չես ուզում՝ պէտք չի, մի՛ իմացիր տեքնոլոգիա, ու մնայ դեբիլ։ ու հա, գուցէ դա արտայայտուի քո բարեկեցութեան մակարդակում դրական, իսկ գուցէ՝ բացասական, սա չի կարեւորը։

ինչեւէ։

#տեքնոլոգիա

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ուզում եմ ասել, ինչքա՜ն կարեւոր ա կուլտուրան, ու ինչքան մենք չունենք լիքը բանի կուլտուրա։

ասենք, ես ասել եմ, որ գիտեմ ինչ լա՛ւ ա սարքած քարֆուրի համակարգը, ու մասնաւորապէս հակահրդեհային համակարգերը։ ու նոյնիսկ իմանալ պէտք չի, պարզապէս կարելի ա զբօսնել, ու նայել վերեւ՝ որ ամէն տեղ էդ ջուր պզզիչները դրուած են, լրիւ ընդունուած ստանդարտներով, ու եթէ նոյնիսկ չհերիքի մի տեղում յանգցնելու կրակը, ապա մէկ ա, չի թողնի այլ տեղեր տարածուի։

ու բոլոր սցենարները կանխատեսուած են, թէ որտեղ ա կրակ, որտեղ ջուր գնայ, որ դուռը բացուի, որ չտարածուի, որտեղով մարդիկ դուրս գան, ո՞նց իմանան ինչպէս դուրս գալ՝ ձայն ա միանալու աւտոմատ, ասի այդ ամէնը։

հիմա արդե՞օք սիթի֊ներում էդ համակարգը կայ։ կասկածում եմ։

ինչի՞՝ որովհետեւ կուլտուրա չունեն։ չգիտեն էլ որ տէնց բան կայ։

ու էդ պատճառով էլ, որ քարֆուրը այլ հարցերին ա մօտենում՝ յատուկ դիզայն ա անում ասենք հայերէն տաբլիչկաներ, որոնց վրայ գրուած ա՝ «կարող էք նստել», կամ էն փայտիկները, որ դրամարկղի ժապաւէնում բաժանում են ձեր ու կողքինի ապրանքը, դրանց վրայ հայերէն ա գրուած։ զի կուլտուրա ունեն գործ անելու։

ու դէ սիթի֊ներում պատկերացնում եմ ոնց ա եղել, տիպա վայ, բա հիմա ո՞նց ենք փող գանձելու, տեսնենք, ի՞նչ լուծում կայ, հա, դէ ռուսներից՝ ով մօտ ա, մի բան առնում են պատրաստի, ու դէ չեն էլ մտածում լոկալիզացիայի մասին։

այս երկուսը կապուած են՝ եւ չլոկալիզացուած գրուածքները, եւ հրդեհներից պաշտպանուածութիւնը։

երկուսն էլ աշխատելու կուլտուրայի մասին են։

ու վատ չի, գիտէք, որ մենք քարֆուր ունենք, զի մարդը որ աշխատում ա սիթի֊ում կը նայի վերեւ, ու կը հասկանայ ինչքան բան նա չգիտի, ու մարդը, որ աշխատում ա այլ տեղ, բայց աշխատել ա սինոփսիսում, արդէն կիմանայ որ ասենք կոդ ռեւիւն լաւ բան ա, եթէ այնուամենայնիւ հասնի իրան էդ միտքը։

ու տէնց։

#կուլտուրա #ծրագրաւորում #տեքնոլոգիա

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

The Wayland architecture integrates the display server, window manager and compositor into one process. You can think of Wayland as a toolkit for creating clients and compositors. It is not a specific single compositor or window manager. If you want a different window manager, you can write a new one.

I don’t know much about Wayland but the immediate question is: Why would you want to do that? If Wayland has it’s own window manager built in why do you need another one? It’s like support for Windows or OS X. Not needed as those systems have their own window managers and not really support replacing it. This is contrary to X which has no window manager by default and allows and encourages others to implement it. Window Maker is a window manager for X (as stated in the info box) and Wayland aims to be an incompatible replacement of X. So they are not really a good match at first sight.

այստեղից

ահա, յետոյ էլ ասում են՝ վէյլանդ քշէք։ էս շոուսթոփեր ա ինձ համար։ ես առանց ուինդոումէյքերի չեմ ապրի։

նաեւ, էս ինչ ա ասում՝ մենք արդէն ունենք պատուհանների կառավարիչ։ էլի կենտրոնացնում ա։

#մէջբերում #տեքնոլոգիա #լինուքս #իւնիքս #ուինդոումէյքեր #դիզայն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#պասկալ #մոդուլա #օբերոն #տտ #տեքնոլոգիա #գրականութիւն #մարդիկ


Avatar @{ քամի ; o_o@spyurk.am} 30.04.2019, 11:23:40

Reviving a computer system of 25 years ago - Wirth, 2014

ինձ վիրտի մէջ ամէնաշատն իր խնդիր֊կողմնորոշուած լինելն ա դուր գալիս։ ու պարզ մտածելը։

ասումա, ծրագիր գրելը բարդ ա՝ ինչքան էլ առեւտրականները հակառակը քարոզեն։ ճիշտ ծրագիր գրելն՝ առաւել եւս։

ասում ա, ծրագիրը կոդ չի համակարգչի համար, գրականութիւն ա մարդկանց համար։

#ծրագրաւորում #վիրտ


բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)