ես նեսային շատ եմ սիրում։ իր գործերից կան սաունդքլաուդում, բայց ես աւելի շատ եմ հաւանում իր սեթերին դրած երաժշտութիւնը։ լրիիւ սրտովս ա։ լրիւ անջատում ա։ տէնց։ շնորհակ @{Sams; martiros_yan@spyurk.am}֊ին որ յղեց։ մուտքը երկու հազար դրամ, բէյզմենթ։ երեւի նեսան տասներկուսից նոր կը սկսի։ կամ մէկից։ կամ երկուսից։ #միջոցառում #սեթ #նեսա #սէր

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)