փաստօրէն, աղւէսն աւելի արագ է։ / it turned out, fox is faster now.

chromium 32, firefox 25.0.1

#փաստորեն #զննիչներ #արագութիւն #աղւէս #ֆայրֆոքս #քրոմիւմ #էկրանահան #html5 #benchmark #browser #benchmark #java-script #screenshot ###############

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ասք ստանդարտների եւ մոնոպոլիաների մասին

Ասում են՝

֊ լավ է էլի, թող մի հատ լինի, Վինդովս է, ԱյՕս է, Ինտերնետ Էքսփլորեր է, էլ չի լինի այնպես, որ մի տեղ աշխատի, այլ տեղ՝ ոչ։

Տարածված մոլորություն է, որ մոնոպոլիաները միատեսակ են դարձնում, ստանդարտիզացնում են տեքնոլոգիաները։

Միատեսակ՝ այո։ Ստանդարտ՝ ոչ։

Ստանդարտներ պետք է լինեն։ Մենք չենք կարող առանց ստանդարտ։ Բայց փաստացի, մոնոպոլիստը չի հետեւում ստանդարտներին, որովհետեւ նա մոնոպոլիստ է, ու ինչ ուզում է, կարող է անել։

Այսպես, ԻԵ իշուկը չի ցուցադրում ստանդարտիզացված ՀՏՄԼ։ Այն ցույց է տալիս Մայքրոսոֆթի երեւակայական ՀԹՄԼ֊ը, որը ստանդարտի հետ այնքան էլ կապ չունի։

ԻԵ֊ն ստիպված եղավ հետեւել ստանդարտներին, ու ստանդարտիզացվել այն ժամանակ, երբ տարածվեցին այլընտրանքային հարթակներն ու այլընտրանքային համացանցային զննիչները։

Այսպիսով, ստանդարտիզացմանը աջակցել է ոչ թե մոնոպոլիան, այլ զանազանությունը։

how to tell html from html5?

եւ այդպես