Այս հատուածը Երկիր Նայիրիից․

«Բերդը շինել են նայիրցիները, բայց, դժբախտաբար, այդ նոյն բերդն է հիմա եկուոր սրիկաներին ― սոխերին ― պաշտպանում թէ մեզնից, բերդի եւ քաղաքի իսկական տէրերից ― եւ թէ ամեն մի թշնամուց: Օրը կը գայ ― եւ նրանք կը գնան:»

Հետաքրքիր է, որ Վիքիդարանում «սոխերը» կայ, իսկ Ըհաուզքիփերի մոտ չկայ․

https://hy.wikisource.org/wiki/Երկիր_Նաիրի/Մասն_առաջին http://armenianhouse.org/charents/yerkir-nairi/04-part-i.html

հաւանաբար տարբեր խմբագրութիւններով է գիրքը դուրս եկել, ու մի անգամ խուսափել է գրաքննութիւնից, միւս անգամ՝ չէ, կամ ոչ այնքան։

#սոխեր #գրաքննութիւն #չարենց #երկիր_նայիրի #գիրք #հայերէն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)