ասք անդրոիդի մասին

When Android was first announced, Google’s evangelists touted it as an open ecosystem that would enable innovation—a hardware and software reaffirmation of the Carterfone decision. They spoke of a future where users would be free from restrictions and be able to install whatever software they want.

Sadly, those promises were never fulfilled and the dream of an open mobile ecosystem around Android never materialized. In reality, Android has become an insular platform developed almost entirely behind closed doors in an environment that is hostile to external contributors and is mired in a culture of secrecy that serves a small handful of prominent commercial hardware vendors and mobile carriers.

The vast majority of Android smartphones are encumbered by lockdown mechanisms that block installation of third-party firmware. Some mobile carriers even block installation of external software entirely, in stark contradiction of Google’s early promises. The availability of Android source code after each release was really the last remnant of openness in Android—and now it’s gone. The whimsical notion that Android is an open platform is a tattered fabrication that has been stretched beyond the average open source software enthusiast’s capacity to suspend disbelief.

այստեղից

ու տենց

ասք հակա տոնի մասին կամ it’s never mutex

Մտածե՞լ եք ինչու «իրենց» մոտ լիքը բան արվում ա, ու տեղի ա ունենում, իսկ մեր մոտ, ինչ որ մի տեսակ չի արվում։

Ասենք Արթինը պետք է գար Իրանից որ ռոբոտիքսը սկսվեր։

Հաքաթոնը [hackathon] տոնին հակասող միջոցառում ա երբ հանգստյան, տոնական օրը լիքը ցանցառներ հանգստանալու եւ տոնելու փոխարեն հավաքվում են ու ինչ որ լավ բան անում/գրում։

Ասենք այս անգամ Ինս[ծ]իգեյթում հավաքվել էին ու գրում էին զուգահեռ ծրագրավորման համար ազատ գրադարան․

– So, what can cause Hackaton, Pair programming, and other symptoms? Differential!

– Need in a simple abstraction layer for different concurrent programming paradigms?

– Could be. Check the patient’s home, find what he used to consume, test the blood brain thread synchronization barrier, and ask whether he had an affair rendezvous. Also do a full body CSP

– MRI shows nothing. We’ve put patient in coma, in order to test readers and writers throughout his memory.

– Comon we better take a break and go eat pasta

– Bring some for a patient, otherwise he will die from starvation.

[Pager beeps]

The patient enters a critical section, bring the paddles… charging, clean!

– Can you hear us? Almost mutex changes nothing. Deadlock changes everything. You’re healed. Just never smoke in the future and you’ll be ok.

ու տենց

ասք շարժվող սառույցի մասին

Տաք է չէ՞։ Իմաստ չկա անհամբեր գարուն սպասելու, ինչո՞վ գարուն չի։ Սառույցն էլ հալվում է։

Հոգեւոր սառույցը․

ա) – մի քանի օր առաջ գեներացրեցի unified diff ու քոմիթեցի Թարումեանի dejavu-fonts փաթչերը։

Հիշեցնեմ, որ դեժավյու սանսի մեջ հայերեն կար։ Ու դեժավյու մեյլ լիստից պատասխան եկավ հենց այդ հայերեն տառատեսակի նախագծողից, որը խոստովանեց

since these glyphs are obviously superior to the ones I drew.

Թարումեանի նախագծած դեժավյու տառատեսակները շատ լավն են։

Եվ վերջապես այսօր, ես ստացա հաստատում`

Thank you, Ben

I guess we have to thank you for a great patch 🙂

The patch has been applied to SVN. Please test out if everything works as it

should so there are no bugs with Armenian in the next release.

այսպիսով մեր ֆոնտերը արդեն սվն-ում են։ փետրվարի վերջին կլինի րելիզ, արդեն բոլոր ավելացումներով՝ սանս, սերիֆ, մոնոսպեյս։

բ) – Ալեկսեյին վերջապես հաջողվել է կոնտակտի մեջ մտնել գուգլովոդների հետ:

փաստորեն, սառույցը շարժվեց, պարոնայք երդվյալ ատենակալներ։

ու տենց

ասք դեվի մտքերի մասին

Մաեմոյի դեվերից մեկն ա գրում՝

The announcement mentions MeeGo only marginally, as a “longer-term market exploration”, and ends the paragraph with “Nokia still plans to ship a MeeGo-related product later this year”. This sounds to me like: we won’t market any MeeGo devices in parallel with Windows Phone ones, not to hinder the latter’s success, but we’ll release the MeeGo product we’re currently working on before downscaling MeeGo back into the R&D division.

No matter how wrong my interpretation might be, let’s try to collect a few facts:

MeeGo is ready, it’s not an R&D project: a MeeGo phone will be released

Nokia’s primary platform for the middle/long term is Windows Mobile

Meego will become, within Nokia, an R&D project at best

I feel confused and fooled. Business logics are floating several metres above my head, and I cannot understand what’s the point of saying that MeeGo will be an R&D project when it’s not. To me, it’s like taking a teenager and trying to squeeze him into a baby’s cradle. Either you kill him more or less explicitly, or you take him out, let him grow and give him a chance to be a hero. We are going to have the best phone in the market this year. It might not be perfect, as the N900 clearly wasn’t, but all the premises for a brilliant future are there. And people will love it, as they loved the N900 despite it being far away from the quality standards we aspired to achieve and despite a zero-digits investment on marketing. Maemo won, against all odds.

այստեղից

Նաեւ ասում ա որ նոր գործ ա փնտրում, որովհետեւ հավես չունի վինդովսի համար սոֆթ գրել`

if I had to choose between developing open-source software on top of a closed platform and developing closed-source software on top of an open-source platform, I’d much rather go for the second option: because with the first one I’d still be using and promoting a closed platform, and unless you are developing a cross-platform application or framework, you’d be doing very little good to the open source world.

ու տենց

ասք պանորամային հարցազրույցի մասին

Զլոյանի տարոսը էստաֆետան հասավ ինձ, ես շարունակում եմ, ու էսա ես ել փոխանցեմ։

նշեմ որ գրել եմ նա սկորույու ռուկու, քանզի էս քանի օրը մի տեսակ ժամանակ չկար։

այնպես որ, զգոն եղեք ։Ճ

ափդ․ փաստորեն, նածեվո պոլկու պրիբիլը՝

էպիստոլեյն

կոմս սակայն ոչ մոնթե կրիստո

Բերլինցի Գագոն

եւ պիոներնը

ու տենց

ասք ուրախ ռոջերի մասին

Ազատ զգացեք կիրառել, տարածել

այս քոփիլեֆթի և Ուրախ Ռոջերի համադրությունը։

Եվ դիտեք նավապետ Անահիտ Ճնճղուկի տարբերակները։

ու տենց

ասք խելքի և ազատության կապի մասին

Կոնրադ Լոռենց, «Սողոման թագավորի մատանին»

Փաստորեն, նենց ա ստացվում, որ խելացի կենդանիները սիրում, գնահատում, և օգտագործում են ազատությունը, հնարավորությունները, և իրենց իսկ ունակությունները։ Իսկ առանց ազատության՝ տառապում են։

Ի տարբերություն նրանց, ավելի տկարամիտ կենդանիների ազատության ձգտումը այնքան էլ արտահայտված չէ։

Ես գրել եմ, որ ավելի զարգացած մարդիկ ավելի շատ և կարևոր պահանջներ ունեն։ Նույնիսկ, Տանամայի հետ եկանք մի այլ բուրգի գաղափարին, որը Մասլոուի բուրգի շուռ տվածն է արտաքինից։ Այսինքն, y առանցքով՝ զարգացվածություն, x առանցքով՝ պահանջներ։ Զարգացվածության հետ աճում են և պահանջները․ Դժվար է ասել, արդյո՞ք ավելի զարգացած մարդուն ավելի դժվար է բավարարել իր պահանջները։ Չնայած կարիքների աճած տիրույթին, նա կարող է ունենալ ֆոռա, իր խելքն ու միտքը, ու այդ հնարավորությունները կիրառելով, ավելի հեշտ բավականացնի իր պահանջները, քան ոչ զարգացած մարդը։

Նաև, «ինչպես տարբերել սպառողությունը չսպառողությունից» տեքստում գրել եմ այն մասին, որ չսպառող մարդիկ օգտագործում են իրենց հնարավորությունները, կամ ձեռք բերած իրերը։ Նրանք գիտեն ինչպես օգտագործել։ Կամ սովորում են ունակ լինել։

Ավելի խելացի կենդանիները ավելի հետաքրքրասեր են, իսկ ավելի բութ կենդանիները՝ պակաս։ Դա նույնպես հանգամանքներից մեկն է որ ստիպում է իրենց շրջել, և որից և բխում է շարժման կարիքը։ Որովհետև հետաքրքրասիրությունը օգնում է հասնելու կոնտրոլին, իմանալու աշխարհը, և հետևաբար՝ կիրառելու այդ գիտելիքը։

Հակառակ դեպքում, հաճախ ստացվում է այնպես, որ եթե դու չես վերահսկում իրավիճակը, ապա այն վերահսկում է քեզ։

Իսկ ինչու՞ են ավելի զարգացած կենդանիները ավելի հետաքրքրասե՞ր։ Ինձ թվում է որպիսի օգտագործեն եղած մտավոր կարողությունները, անգործ չթողնեն «քոմփյութեյշնլ փաուեր», այսպես ասած։ Որովհետև դա բանական է, օգտագործել եղած մտավոր ռեսուրսները։

Ազատություն, և հնարավորություն օգտագործել ռեսուրսները՝ դրան ձգտում են զարգացած և խելացի էակները։

Նրանք ձգտում են իմանալ, ինչպես օգտագործել իրենց համակարգիչները, մեքենաները, ֆոտոխցիկները, նույնիսկ պարզապես ծրագրերը։ Նրանք հետազոտում են, փորձում են, կտացնում են այստեղ-այնտեղ, որ հասկանան ինչպես է այս ծրագիրը աշխատում։ Նրանք կարդում են ձեռնարկներ, եթե հնարավոր է։

Փաստորեն, ազատության ձգտումը և խելքը՝ անբաժանելի են։ Խելացի մարդը առանց սովորելու ունակության, օրինակ առանց գրքերի, կամ առանց խոսքի ազատության, օրինակ ավտորիտար ռեժիմի ժամանակ, իրեն զգում է համեմատելի նրան, ինչպես իրեն զգում է գայլը վանդակի մեջ։

Եվ արժանի է կարեկցանքի։

ու տենց