ասք Նոկիայի փլուզման մասին

Ինչպես մենեջմենթը կործանեց ընկերություն։
Ես ինքս նմանատիպ իրավիճակի (երեւի մի քիչ փոքր մասշտաբում) ականատես եմ եղել։
Հրաշալի վերլուծություն այն մասին թե ինչ է(ր) կատարվում Նոկիայում սոու ֆար։
Ահա հատվածներ․

Trolltech was acquired to solve the cross-platform problem but it was the wrong technology for the new UX. When the painful process of porting Qt to Symbian was completed, emulating the existing S60 5th Edition UI components, they still didn’t have a competitive UI toolkit. At this point I’m sure there remained some important folks in Nokia who didn’t believe 5th Edition was that far behind the iPhone. The trolls of course, being exceedingly smart and great engineers, realised they had the basis for animated mobile UIs but needed to build a better framework that allowed designers to design and engineers code. The wonder of QML was being created by a small crack team within Nokia.

A Nokia insider whose opinion I respect also told me that libdui was a complete mess. The higher-level problem is that both teams had built the wrong thing. They built frameworks for their own platforms on top of a cross-platform framework. Both tried somewhat to make their frameworks cross-platform and presumably replace one another as THE framework.

When Anssi Vanjoki took charge of the device creation at Nokia last summer it seemed that he managed to put the ship back on course. The badly built frameworks got canned and the focus moved to QML to rebuild the UI. The device roadmap was slashed to simplify platform development, reduce costs and enable the much needed promise to provide continuous firmware updates to S^3 devices and beyond. Unfortunately Vanjoki’s reforms came just before Stephen Elop was given the CEO’s role and he walked out in protest (FWIW, I don’t think Vanjoki would have made a great CEO for Nokia but he was a big loss).

Technically there’s not a lot wrong with Windows Phone. Microsoft solutions have been kept out of the market because of distrust from the OEMs and networks. From a developer perspective it’s a step backwards. The Microsoft tools are excellent but, to quote someone else’s exceptionally well chosen words:
They basically need access to everything that the underlying OS has to offer plus interfaces to the applications that ship with the phone.
Windows Phone 7 is worse in this respect than Nokia’s current platforms and even the current state of Qt Mobility. Changing the policy on unmanaged code could help and there are bound to be additional APIs in the version that Nokia eventually ships. The browser could be a sticking point – Microsofts’s new mobile browser UI is decent but nobody in the mobile web world really wants to have to code for IE when all the other platforms are shipping something based on WebKit

այստեղից
ու տենց

ասք Շվեյցարիայի մասին

The Bundesgericht in Switzerland has decided. And it’s result is stunning, to put it mildly. In layman terms, this is what has been ruled:

Open Source cannot offer an alternative to Microsofts offering
The authorities cannot be asked to do market research to find alternatives.
Hence it is perfectly fine to NOT tender at all and hand over the money to Microsoft.
The appeal that has been filed has not been accepted by the court, so there was no case effectively. The court ruled that FOSS failed to deliver an alternative to Microsoft. How FOSS could have shown an alternative at all as there was (and is) no tender, no rundown of needed capabilities, no description of requirements was not of interest.

այստեղից
ով էլ կասկածեր։

ու տենց

ասք Վրաստանյան լուսանկարների մասին

Situated on the eastern fringe of Europe, between Turkey and Russia, with a sophisticated culture that dates back to its settlement by the ancient Greeks, Georgia was forcibly incorporated into the Soviet Union in 1922. Its independence was restored in 1991, but this was followed by civil war and economic breakdown. In the 21st century, despite ongoing tensions with Russia, Georgia has mounted a spirited comeback, transforming itself into a modern European state at a remarkable pace.

At the invitation of Georgia’s Ministry of Culture, Magnum photographers Antoine d’Agata, Jonas Bendiksen, Thomas Dworzak, Martine Franck, Alex Majoli, Gueorgui Pinkhassov, Martin Parr, Paolo Pellegrin, Mark Power and Alec Soth set out to describe the country, each pursuing their own theme and working in their own way, chronicling their journey in words as well as pictures.

այստեղից

ու տենց

ասք կապիտալի, հարաբերականության, ամառային դահլիճի ու ազատ ծրագրային ապահովման մասին

Այսօր ֆրիսբի խաղալուց Սմբատը ասաց՝ «չար բան ցույց տամ» ու Անդրոիդ պլանշետկա հանեց։
Գուցե այդ պատճառով, կամ այն պատճառով որ երեկոյան ես իմ համար մտածելու ժամանակ ունեի, ծնվեց այս փոստը․
Մենք ամեն ինչ անում ենք ինքներս մեզ համարգ։
Երբեմն մի խումբ մարդկանց շահերը համընկնում են։ Նրանց ասում են ընկերներ։
Նաեւ այնպես կարող է ստացվել որ շատ, իրար հետ անծանոթ մարդկանց շահերը համընկնեն։
Երբ այդ մարդկանց մեջ որոշակի կապ հաստատվի, թեկուզ Չեգեվարայի տեսքով, նրանց անվանում են հասարակություն։
Վստահ եմ, մեզ որոշ չափով պետք է կապիտալը։ Ու կապիտալիստը։ Բայց որոշ չափով։
Երբ չի առիթավորվել ու չափը չի անցել։
Ընդ որում այդ չափը միշտ փոփոխվում է, ու այն դժվար է սահմանել։
Օրինակ, ես որոշակիորեն կողմ եմ մասնավոր խանութներին։ Մասնավոր սրճարաններին, մասնավոր ծրագրային ապահովման արտադրողներին, ու մասնավոր կինոթատրոններին։
Ծրագրային ապահովման հետ փոքր ինչ բարդություն կա, որովհետեւ գիտա-հետազոտական լաբորատորիաներում նախագծվող սոֆթը շատ ավելի առաջադեմ եւ ճկուն է քան այն ինչ մենք ունենք շուկայում։ Հաջող նախագիծը մեզ հաճախ չի հասնում (Plan9, Inferno, Oberon), սակայն ես լավ գիտակցում եմ, որ եթե չլիներ կապիտալը մեզանից շատ քչերը հաշվողական սարք կունենային, որ գոնե GNU/Linŭ/Windows/MacOS/Android օգտագործեն։ Այնպես որ ես ընդհանուր առմամբ օկ եմ ՏՏ-ում իրավիճակի հետ։
Ու կապիտալիզմին բնորոշ ազատ մրցակցության պայմաններում ես կընտրեմ «Կինո Մոսկվան» ու ոչ «Կինո Նայիրին»։
Ինչ որ մեկը կընտրի Խրոմիում Ֆայրֆոքսին, ու Մոզիլլան ստիպված կլինի լավանալ, ու Խրոմիումի նորամուծությունները իրականացնել, ու նոր բաներ մտածել որ հետ չմնա։
Մրցակցությունը ապահովում է լավացվող արտադրանքը, տեխնոլոգիաներ, սարքեր, սպասարկում, եւ այլն։
Այսինքն ինձ պետք է որ գոնե մեկը այդ կինո Մոսկվան աշխատացնի հնարավորին օպտիմալ ձեւով, որ ես այնտեղ կարողանամ գնալ։ Ու ոչ միայն ինձ է պետք, շատերին է պետք։ Մեզ պետք է Ինթելը որ մեզ համար չիպեր արտադրի։ Մեզ պետք է Նոկիան որ մեզ համար հեռախոսներ սարքի։
Ինձ պետք է լավ խանութ, որ ես այնտեղ գնումներ անեմ։ Ինձ պետք է լավ նեյտրալ տարածք, ուր ես ընդհանուր շահեր ունեցող մարդկանց հետ հանդիպեմ, ուր կլինի կոմֆորտ, համով թեյ, ու չեն ծխի, որ ես ինձ լավ զգամ։
Փորձը ցույց է տալիս որ այդ ֆունկցիաները պետությունը կատարում է շատ ավելի վատ քան շահագրգռված մարդիկ։
Ու բնականաբար ես դեմ չեմ վճարել կինոթատրոնում, սրճարանում, հեռախոսի, կամ ծրագրային ապահովման համար։
Որովհետեւ այդ կինոթատրոնը, սրճարանը, հեռախոսը, եւ որոշ դեպքերում ծրագիրը, իմն էլ է։
Երբ ուզենամ, եթե ազատ տեղ լինի, կգնամ։ Ես ունեմ ազատություն գնալ կինո, օգտագործել հեռախոս/կոմպ, ու թեյ խմել սրճարանում որովհետեւ կան մարդիկ որոնք անմիջապես եկամուտ են ստանում իմ ուզածը ապահովելով։
Կարելի է ասել, որ այդ կինոթատրոնը, սրճարանը, գործարանը այդքան էլ չի պատկանում կապիտալիստին։
Կինո Մոսկվան իմ կինոթատրոնն է, ես այնտեղ փառատոնների ժամանակ գնում եմ։
Իհարկե ես պետք է վճարեմ, հակառակ դեպքում այն չի գոյատեւի ու ես այնտեղ չեմ կարողանա գնալ։
Այլապես ինչի՞ համար են մտածել փողը։ Որ ես կարտոֆիլ վաճառողին չառաջարկեմ կոմպիլյատոր գրել կարտոֆիլի դիմաց։
Ե՞րբ է կապիտալը «առիթավորվում»։ Երբ Ջեներալ մոթորսը ձեռք է բերում տրամվայներով զբաղվող կազմակերպությունները ու փակում, որ իրենց մեքենաները ավելի լավ վաճառվեն։ Այսինքն երբ մեզ պետք եկած բանը հասանելի չէ որովհետեւ կապիտալի շահերին դեմ է։
Երբ չի օգտագործում ամառահւն դահլիճը, կամ եթե նույն Կինո Մոսկվան չօգտագործվի, որովհետեւ իրա տեղը ինչ որ կապիտալ ուզում է անցկացնել երկաթուղի, կառուցել եկեղեցի, կամ սեփական տուն։
Ու եթե մենք տեսականորեն ազդեցություն ունենք իշխանությունների վրա, ապա կապիտալին ազդելու նույնիսկ տեսականորեն գրեթե ոչ մի լծակ չունենք։ Այսինքն տեսականորեն այդ լծակը պետք է լիներ ինքը կառավարությունը, սակայն իրականում կատարվում է հակառակը, որովհետւ փաստացի կապիտալը ավելի էֆեկտիվ է ազդում քան մենք։
Ի՞նչ ենք կարող անել։
Մեկ – չմոռանալ որ կապիտալը իրականում մերն է։ Մեզ համար է գործում, ու առանց մեզ որոշ դեպքերում չի գործի։ Մենք գիտակցում ենք, որ կապիտալիստը հարուստ է, բայց մենք համաձայն ենք դրա հետ մինչեւ նա մեզ օգտակար գործ է անում։ Իսկ այն դեպքում երբ մեծամասնության շահերը անտեսվում են, ու հասարակական վայրում կառուցվում է օրինակ բնակելի շենք փոքրամասնության համար, ապա այստեղ կապիտալը անցավ հասարակությանը ի վնաս գործելու։
Երկու – արտահայտել ցանկությունները։ Ինչպես կարող ենք՝ ստորագրահավաք, ցույց, տեքստեր, «հասարակական կարծիքի» կայացւմն եւ այլն։
Եթե մենք խաղում ենք ցանկացած խաղ, օրինակ ֆութբոլ, կարեւոր է որ
ա – գնդակը լինի մերոնց մոտ
բ – եթե գնդաը մերոնց մոտ չէ, ապա խոչընդոտել չմերոնց, որ իրենք իրենց ուզածին հասնեն, ցանկալի է գնդակը ոտքից ձեռքից առնելով։
Եթե դու վատ ես խաղում, դա քեզ համար չարիք է, ինձ համար՝ բարիք։
Եթե ես եմ սխալ անում, դա քեզ է ուրախացնում։
Այսպիսով, պետք է գրագետ լինել։
Ու այստեղ մենք հասնում ենք նրան, որ իրականում մեզ մոտ ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե մարդիկ մի քիչ ավելի զարգացած լինեին։
Օրինակ, նույն Կինո Մոսկվան նորմալ ֆիլմեր ցույց կտար ոչ միայն փառատոնների ժամանակ։
Իսկ ոչ ոք չէր ձեռք բերի այֆոններ որպիսի իրենց հեռախոսներ իրենց իսկ կոնտրոլ չանեն։
Բայց այնպես է ստացվում որ ես այժմ էսթեթ եմ, որովհետեւ քչերին է դա հետաքրքրում, ու փաստորեն, դա ձեռք է տալիս կապիտալիստին, ձեռք է տալիս մարդկանց, որովհետեւ իրենց պահանջները բավարարված են։
Փաստորեն, էփլը իմ համար է չար, իսկ իմ միջին ստատիստիկ հարեւանի համար չար չէ։
Որովհետեւ պահանջները շատանում են զարգաանզլու հետ զուգընթաց։
Լավ նորություն․ ծրագրային ապահովման ասպարեզում մրցակցությունը նույնպես անցնում է նոր փուլ, ավելի կարեւոր է դառնում այն ով է ավելի ազատ արտադրանք ստեղծում։ Ձեզ մոտ զարմանք չի առաջացնում որ դուք իրավունք ունեք ձեռք բերված հեռախոսը ցանկացած եղանակով օգտագործել, ներառյալ պոպոկ ջարդելու նպատակով։ Իսկ ինչու՞ նույնը չի գործում սոֆթի դեպքում՞։ Իմն է, փողը տվել եմ։ Այսպիսով մարդիկ ավելի շատ են սկսում գնահատել ազատությունը, որովհետեւ ավելի շատ զարգացած են լինում։ Ու ակնհայտ է դառնում որ Նոկիայի Միգոյի նախագծման սխեման արմատականորեն տարբերվում է Ինթելի միոգոյի նախագծման սխեմայից։
Եթե ինթելի աշխատանքը թափանցիկ է, ու կամեցողը կարող է որոշ չափով ազդել, օգնել, մասնակցել նախագծմանը ու լավացնել արդյունքը, ապա Նոկիայի/Անդրոիդի դեպքում մենք այժմ ունենք գաղտնիքներ, երկաթե վարագույր որի հետեւը նրանք աշխատում են, ու մենք նույնիսկ մասնակցության, ուր մնաց կոնտրոլի պատրանք չենք կարող զգալ։
Այս տեսակետից ինթելը ավելի լավ կապիտալիստ է, ավելի բարի։
Ի դեպ, գերմանացիները երբ օրինակ սրճարան են վարձում, տոնակատարություն անելու համար, հետո բոլորը միասին աղբը հավաքում են, մաքրում են, ու աթոռները ու սեղանները դասավորում։ Այդպես ավելի էժան է։
Մենք գիտենք որ Բարքեմփը ազատ միջոցառում է, սակայն ես չէի հասկանում որ «փակ» Թեդեքսն էլ է իրականում ազատ միջոցառում։ Որովհետեւ եթե դու իրոք ուզում ես այնտեղ լինել, կարող ես գրվել կամավոր, օգնել կազմակերպիչներին, ու հնարավորություն ստանալ լսել ելույթները։ Այնպես որ դու հնարավորություն ունես վճարել ու ստանալ։
Սակայն ծրագրային ապահովում դեպքում արտադրողին հաջողվում է այնպես անել, որ մարդիկ վճարեն իրենց կոնտրոլ անող ծրագրերի համար։ Մասամբ որովհետեւ նրանք պաշտպանված են օրենքով, մասամբ այն պատճառով որ մենք անճաշակ անգրագետ ենք։
Գուցե զարմանալի չէ, եթե մեզ պատմած հեքիաթներում, ուր փոքրիկ երեխային թեթեւամիտ մայրիկը ուղարկում է վտանգավոր անտառ, սոված գայլերի մոտ, ու գայլն է համարվում չարը, իսկ մայրիկը՝ ոչ։
Իհարկե, այն ինչ մեզ համար չարիք է, Մայքրոսոֆթի համար՝ բարիք։ Այսինքն ես բնավ միտք չունեմ հարաբերականությանը կասկածանքով մոտենալու։
Ակնհայտ է, որ գայլի համար Կարմիր գլխարկի միամիտ մայրիկը բարի է, իսկ Կարմիր գլխարկը ինքը, լավ աղջիկ է, նա սիրում է աղջկան, առավել եւս եթե աղջիկը մատուցվում է սնկային սոուսի մեջ։
Ու չարիքների զգալի մասը կատարվում է անգրագիտությունից։ Իմ համար չար է իմ անգրագետ քայլը, քեզ համար՝ քո անգրագետ քայլը։
Սակայն ես ոչ մի դեպքում չեմ համաձայնվի տեղերով փոխվել միջին ստատիստիկ հարեւանիս հետ, որ ավելի քիչ պահանջ ունենամ, ու դրանք հեշտությամբ բավականացնեմ։
Հեշտ կյանք ոչ ոք խոսք չի տվել։ Ես օկ եմ խաղալու հետ։ Ու գնահատում եմ այն իմ/մեր փոքր հաջողությունները որոնք ինձ ուրախացնում են։
Ու այդ պատճառով ես լրիվ հասկանում եմ այս դեվին ով գրել է if I had to choose between developing open-source software on top of a closed platform and developing closed-source software on top of an open-source platform, I’d much rather go for the second option ու չեմ ուզում iOS-ի համար գրել։ Ես էլ նախընտրում եմ ուժերս ծախսել օպտիմալ՝ աջակցելով ազատ, այսինքն ավելի իմ, ինձ պատկանող պլատֆորմայի տարածմանը։ Չէ՞ որ ես իմ մասին եմ մտածում առաջին հերթին։

ու տենց

ասք միգոյի կոնֆերանսի մասին

Մայիսի վերջին կայանալիք կոնֆերանսի թեմաներից կարող են լինել՝

building for meego and harmattan with obs
meego 1.2 developed edition on nokia n900
introduction into meego text input”
developing for nokias new meego device
qt-lighthouse – wayland and qt-compositor. a gentle introduction
btrfs: from enterprise to mobile world
meego browser for touch: when chromium meets qt
meego internationalization: let your application talk to the world
panel: qt : what if there’s no nokia?
why i bet my company on qt and meego
promoting the migration of commercial applications to the lgpl qt platform
introducing bluetooth low energy on linux
a competitive analysis of meego and android – from browser’s perspective
creating cool multidevice games using QML and Qt-Mobility
Folks: contact aggragation in MeeGo
Porting of MeeGo ON LGE multiple smart devices and introduction on LGE’s open source contribution plan for MeeGo
MeeGo tethering: a personal hotspot open source implementation
BOF: MeeGo local networks
The experiences of an independent MeeGo contributor

եւ շատ այլ թեմաներ

ու տենց

ասք անդրոիդի մասին

When Android was first announced, Google’s evangelists touted it as an open ecosystem that would enable innovation—a hardware and software reaffirmation of the Carterfone decision. They spoke of a future where users would be free from restrictions and be able to install whatever software they want.

Sadly, those promises were never fulfilled and the dream of an open mobile ecosystem around Android never materialized. In reality, Android has become an insular platform developed almost entirely behind closed doors in an environment that is hostile to external contributors and is mired in a culture of secrecy that serves a small handful of prominent commercial hardware vendors and mobile carriers.

The vast majority of Android smartphones are encumbered by lockdown mechanisms that block installation of third-party firmware. Some mobile carriers even block installation of external software entirely, in stark contradiction of Google’s early promises. The availability of Android source code after each release was really the last remnant of openness in Android—and now it’s gone. The whimsical notion that Android is an open platform is a tattered fabrication that has been stretched beyond the average open source software enthusiast’s capacity to suspend disbelief.

այստեղից

ու տենց

ասք հարաբերականության մասին

Անցյալ փոսթը մեկնաբանելուց որոշեցի այստեղ հանել մի պատմություն։
Գասպարը պատմում էր, իր ծանոթների մասին։
Նրանցից մեկը փորձում էր սովորել արաբական այբուբենը։ Նա բողոքում էր՝
– այնքան բարդ է, մի կոր – մի տառ, երկու կոր – այլ տառ, իսկ եթե դրանց վրայից կետ կա – ապա այլ տառ։

Ինչ որ ժամանակ անց Գասպարը հանդիպեց արաբի, որը բողոքում էր Լատիներեն այբուբենի բարդությունից․

– ինչ որ շրջանակներ են, ու դրանց շուրջը՝ գծիկներ։ Կախված որ կողմից է քաշած գիծը որոշվում է հնչյունը։

ու տենց

ասք մարտիկի ուղղու մասին

On Fri, Mar 25, 2011 at 12:50 PM *** wrote:
Privet axper jan!
Vonct es?
Nor qo hamarnery poxvel en?

Axper  mi hat hartc unem khorkhdagtcelu, es uzum em apache useritc php
kanchem  vory  katari  gortcoxutyun  root-i permissinerov. Da vonct es
yndhanrapes  irakanatcvum.
Orinak  mantis-y tcragira Bug Trackery nqy talisa hnaravorutyun download anel ira patety heto batcel rar-y ev web
browserov install anel ham mysql bazannery ham php. Es dra nman ban em
uzum anel
Inch  horhurd  ktas  aper menak khndranq hayeren mi patasjani angleren
trerov gri:))

Lav mna

Hey, ***
Unfortunately (for you) I cannot write Armenian with Latin letters.
And it’s really really hard for me to read your letter, my eyes refuse to read and my brain refuse to understand it. Because those letters are defenitely not designed and not convenient to use neither with Russian nor with Armenian.
What’s your problem?
Do you use a terminal web browser like links, or don’t you have Unicode fonts?
(may be you write this letter from the past, when unicode was not invented, via time-space tunnel?)

Unfortunately I have no idea how to do what you want.
When I see web interfaces I feel panic, and become confused, go into deep մանթո state.
I feel I have no control over things in that case.
When I work in console, I feel the power, I feel the control.
So, as master Yoda said, let the power be with you.
Sincerely,
Norayr

Ի դեպ, ռուսերեն թարգմանությունը ` пусть сила… սխալ է։
Թող, թույլ տուր, ես այսպես եմ հասկանում։
Մի հրաժարվիր ուժ ունենալուց, թող ուժը լինի քեզ հետ։
Իհարկե, մարտիկի ուղին հեշտ չէ բնավ, սակայն ո՞վ էր ասում որ հեշտ կլինի։

ու տենց

ասք ինթելի կայքերի մասին

երբ գրանցվում էի AppUp-ին մասնակցելու համար, ինթելի կայքը լավ չէր աշխատում։ Սաբմիթից հետո սխալ տվեց, իսկ հետո այնուամենայնիվ պարզվեց որ գրանցեծ ինձ։
Իսկ երեկ արդեն քնում էի, նամակ եկավ։
Լռացրեք այս հարցաթերթիկը, միգոի դեվելոփմենթի գործիքների եւ ինֆրաստրուկտուրայի մասին։
Ասացի ռազ որ հարգեցին հարցրին՝ լրացնեմ, հայտնեմ իմ ցանկություններն ու կարծիքը։
Ու կրկին կայքում բզեզ կար՝

Մի կողմից ասում ա հինգ կետ ընտրի, մյուս կողմից՝ երեք կետից շատ չես կարող ընտրել։
Ո՞նց են իրանք աշխատում։
ու տենց

ասք դեբագ անելու մասին

(15:28:18) Anahit: ես էլ տաթեւի կոկորդից

(15:28:27) Anahit: բզեզ էի հանում

(15:29:00) Norayr: բզեզ՞

(15:29:08) Norayr: փաստորեն դու Տաթեւին դեբագ էիր անում ։Ճ

(15:29:16) Norayr: bug = բզեզ

(15:29:47) Anahit: Ճ

(15:29:49) Anahit: այո

(15:29:56) Anahit: բզեզահան էի անում

(15:36:31) Norayr: Տաթեւը ո՞նց ա հաջողացրել բզեզ կուլ տալ բայց չտալ

(15:37:04) Anahit: բզեզը եկավ, կպավ իմ այտին

(15:37:13) Anahit: ու մտավ նրա կոկորդը

(15:37:26) Anahit: ես էլ փորձում էի փրկել բզեզին

(15:37:33) Anahit: այսինքն տաթեւին բզեզից

(15:37:38) Anahit: բայց նա ի վերջո կուլ տվեց

ու տենց

ասք հետազոտության մասին

so people write about zoho s90 phone, which is a “clone” of XPERIA X10
I happen to hold it in my hand, and made a research, so, it’s not an XPERIA clone, it just looks like xperia
let’s compare
zoho s90 vs xperia x10

X10 S90
camera 8 MP, 3264×2448 pixels 2 MP
screen size 4″ 3.6″
type capacitive resistive
resolution 480 x 854 240×480
dimentions 119 x 63 x 13 mm 113 x 58.5 x 14 mm
operating system Android MTK

See, it looks like android.

but it’s not android
it’s just android like ui on top of nucleus os
http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleus_RTOS#Products_using_Nucleus_OS
http://en.wikipedia.org/wiki/Mediatek

ու տենց

ասք արեւային էներգետիկայի մասին

էս քանի օրը այն մասին էինք խոսում արդյոք կա կենդանի որը ֆոտոսինթեզի միջոցով արեւից էներգիա է ստանում։
եկանք այն եզրակացության որ չկա, որովհետեւ արեւի էներգիան ցրված է ու բավական չէ շարժվող էակին։ փաստորեն, արեւի էներգիան կարող են օգտագործել միայն բույսերը, իսկ մնացածը կամ բույս են ուտում, կամ էլ իրար «վառելիք» ստանալու նպատակով։
Սակայն, արի ու տես որ կա։

Съев определенное количество Vaucheria litorea за один присест, морские слизни больше не возвращаются к этой пище до тех пор, пока у них есть регулярный доступ к солнечному свету. Поддерживая процесс фотосинтеза внутри своих тел, они переключаются на другие виды добычи. Кроме того, Elysia chlorotica может месяцами обходиться вообще без пищи: в ходе длительного эксперимента несколько особей, имеющих постоянный доступ к солнечному свету, провели без еды пять месяцев без каких-либо последствий для организма.

այստեղից
պատկերացնու՞մ եք կարողանայինք արեւի էներգիան աբսորբել։ ու մեզ հերիքեր։ երեւի չեինք զարգանա, էլ ոչ ոք չէր մտածի, կպարկեր արեւի տակ, կկշտանար, ու զարգանալու իմաստ չէր լինի։
դե բույսերը այդ ուղիով էլ գնացել են, ուրեմն մենք խելացի ենք այն պատճառով որ ժամանակին չէր հաջողվել բույս դառնալ։
ու տենց

ասք զբոսաշրջիկների ծանր առօրյայի մասին

սուպերմարկետում դրամարկղի մոտ երկու պարսկուհի հիշում են որ իրենց անհրաժեշտ է նաեւ բիլայնի քարտ։
– մենակ չասեք լիցքավորի էլի – ասում է իրերը փաթեթի մեջ տեղավորող տղան
ի պատասխան պարսկուհին ցույց է տալիս մատով քարտը, հետո մատը տանում է հեռախոսի ուղղությամբ ու ասում՝
– Փլիզ – նենց փափուկ լ-ով։
– օո ոչ – նվնվում է տղան – նա արդեն հոգնել է այսօր հեռախոսներ լիցքավորելուց
– տվեք ստեղ, ես անեմ – օգնության է գալիս կառավարիչն ու դիմում տղային – բիլայնը ո՞նց էին լիցքավորում։
այդ ժամանակ դրամարկղի աշխատողը փորձում է այլ հյուրից փող ստանալ․
– չէ նայի դու ինձ տալիս ես սա, սա, չէ սա չես տալիս, ու սա։
պարսկուհին նայում է փողին, նայում է դրամարկղի ցուցմունքին, ու փորձում արագ համեմատել թվերը։
Ի դեպ այդ պարսկուհիները առանց գլխաշոր էին։ Իսկ վաճառողները եւ հերթը ժպիտները չէին թակցնում այդքան ծիծաղելի էր վիճակը։

մի քիչ անց իմ կողքով անցնում է մի աղջիկ, ինչ որ բան է ընտրում,
ի միջայլոց ասում՝
– իսկ ես ձեզ կարդում եմ

այնպես որ զգոն եղեք խանութների հերթերում
ձեզ կարող են իդենտիֆիկացնել

ու տենց

ասք Ֆայրֆոքս 4 Լաունչ Փաթիի մասին

Գալի՞ս եք Ֆայֆոքս 4 Լաունչ Փաթի՞։

Համ էլ սենց լավ բաներ եմ րեքվեսթել՝

տեսնենք կուղարկե՞ն։

ա նա պոսլեդոկ ես կասեմ որ շատ եմ հավանում
Ֆայրֆոքս Մոբայլի այս լոգոն՝

Շնորհավորանքներս, էսա դուրս ա գալիս, դիմավորեք, Ֆայրֆոքս չորս, ես բետան քշում եմ, շատ շատ շատ գժոտն ա։
հգ․ իսկ անցյալ միջոցառման, firefox 3.5 launch լուսանկարները այստեղ են։

Չեմ հիշում ով է լուսանկարների հեղինակը, ներեցեք կոպիտիս։
Մուշե՜ղ արի սամովոլկա ։Ճ
ու տենց

ասք Ֆուքուշիմայի մասին երկու

Երվանդը այս չարթով ա կիսվել։
Ահա թե ինչ չնչին է Ֆուքուշիմայում ճառագայթումը՝

a GREAT infographic showing how harmless was all the stuff that happened at Fukushima power plant. http://xkcd.com/radiation/ i hope there will come a day when media learns not to make huge commotions over small stuff and all those anti-nuclear activists disappear into nothingness 😀

բնօրինակ

ու տենց

ասք Րաֆֆիի մասին

նենց չի որ ես Րաֆֆիի երկրպագու եմ, սակայն

ա – ԼՏՊ-ն որ իրան չմոտեցավ դուրս չեկավ։
էդ իրան նե օբյազիվալը, հակառակը, բալլեր կհավաքեր։
որպես ծանոթ մարդ ծանոթ մարդու մոտենար։ մարդկայինը բալեր բերում ա։
իսկ ինքը իգնորեց, տիպա չկա տենց բան։
հիշում եմ երբ Հայրիկյանը առաջին անգամ մտավ խորհրդարան, ԼՏՊ-ն իրան մոտեցավ գրկեց։ Սառը, բայց գրկեց։ Մարդու տեղ դրեց։ Հիմա Րաֆֆիին մարդու տեղ չի դրել։ Տիպա ո՞վ ա նա որ մոտենամ։
Ի՞նչ կլիներ մոտենար ասեր ո՞նց ես, առողջությունդ ո՞նց ա։

բ – ոստիկանները Րաֆֆիի վրանը բռնագրավվել են։
լավ էլի, մանկապարտեզ ա
մելկիե պակոստնիկի ։Ճ
նենց վախենալի ա էդ մարդը՞

գնամ շտո լի իրան տեսնեմ ասեմ «դուխով»։ կհասկանա՞։
ու տենց