Երեւանի մաթեմատիկական մեքենաների հետազոտական ինստիտուտում նախագծված սարքերի լուսանկարներ

thumbnails/000-memory.png.small.jpeg
thumbnails/001-Орбита10-ТОкн.Ⅲ-14а.png.small.jpeg
thumbnails/002-tape0.png.small.jpeg
thumbnails/003-unsorted0.png.small.jpeg
thumbnails/004-unsorted1.png.small.jpeg
thumbnails/005-svk0.png.small.jpeg
thumbnails/006-razdan-2_subblock.png.small.jpeg
thumbnails/007-razdan-2_subblock_.png.small.jpeg
thumbnails/008-svk1.png.small.jpeg
thumbnails/009-tape1.png.small.jpeg
thumbnails/010-Орбита10-ТОкнⅢ-12а.png.small.jpeg
thumbnails/011-svk2.png.small.jpeg
thumbnails/012-Орбита.png.small.jpeg
thumbnails/013-Орбита10-ТОкнⅢ-11а.png.small.jpeg
thumbnails/014-Орбита10-ТОкнⅢ-9а.png.small.jpeg
thumbnails/015-Орбита10-ТОкнⅢ-30.png.small.jpeg
thumbnails/016-00_razdan-2.png.small.jpeg
thumbnails/017-01_razdan-2.png.small.jpeg
thumbnails/018-00_nairi.png.small.jpeg
thumbnails/019-02_razdan-2.png.small.jpeg
thumbnails/020-unsorted2.png.small.jpeg
thumbnails/021-Орбита10-ТОкн.Ⅲ-26а.png.small.jpeg
thumbnails/022-Орбита10-ТОкн.Ⅲ-27а.png.small.jpeg
thumbnails/023-nairi-4.png.small.jpeg
thumbnails/024-Орбита10-ТОкнⅢ-29.png.small.jpeg
thumbnails/025-hybrid_integral_schemes.png.small.jpeg
thumbnails/026-unsorted3.png.small.jpeg
thumbnails/027-03_razdan-2.png.small.jpeg
thumbnails/028-03_razdan-2_.png.small.jpeg
thumbnails/029-03_razdan-2__.png.small.jpeg
thumbnails/030-nairi-3.png.small.jpeg
thumbnails/031-Орбита10-ТОкн.Ⅲ-15.png.small.jpeg
thumbnails/032-00_aragats.png.small.jpeg
thumbnails/033-svk3.png.small.jpeg
thumbnails/034-svk5.png.small.jpeg
thumbnails/035-unsorted4.png.small.jpeg
thumbnails/036-unsorted6.png.small.jpeg
thumbnails/037-02_nairi.png.small.jpeg
thumbnails/038-00_masis-1.png.small.jpeg
thumbnails/039-04-razdan-2.png.small.jpeg
thumbnails/040-05-razdan-2.png.small.jpeg
thumbnails/041-унифицированный_корпус_для_размещения_устройств_ЭВМ.png.small.jpeg
thumbnails/042-01_aragats_drive.png.small.jpeg
thumbnails/043-06_razdan-2.png.small.jpeg
thumbnails/044-arax_.png.small.jpeg
thumbnails/045-module0.jpg.small.jpeg