Ձեւը որոշում է բովանդակութիւնը։ (form defines content)

http://echo.msk.ru/blog/adagamov/1227376-echo/

#russia #usa #design #olympic-games #taste #uniform #form #content #ռուսաստան #ամն #դիզայն #ձեւ #բովանդակութիւն #ճաշակ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)