ասք ֆիքսելու մասին

error writing block (invalid argument) while getting next inode from ignore error<y>? fsck

ներեցեք որակի համար, հեռախոսով է լուսանկարը վերցված։ այն էլ ոչ իմ հեռախոսով։

ու տենց