ասք լակոտության մասին

տեխնոպարկ։
մի խումբ տղաներ հռհռում են։
երբ կողքով անցա լսեցի՝
֊ ա կակ տի նախոդիշ մայու գռուձ, դարագոյ
֊ ս տրուդոմ

հռհռոցների նոր ալիք

֊ պրոլետարներ ֊ մտածեցի ես։

֊ զանուդա ֊ մտածեցին իրենք։

ու տենց