2 thoughts on “…”

  1. Առհասարակ չեմ մեկնաբանում, բայց էս նկարները ստիպում են ասել, որ հակապես երրորդը վերջն ա: *_*

    1. շնորհա՛կ, հաճելի ա երբ արձագանք կայ։

Comments are closed.