ասք չհերիքելու մասին

— ի՞նչը քեզ չի հերիքում յարաբերութեան մէջ։
— այն, որ առանց նրա իմ կեանքում բան չի փոխւում։ իրենից իմ կեանքում ոչ մի բան կախուած չէ։ նոյնիսկ իր մասնագիտութեամբ որ կարող է ինձ օգնել, զարմացնել, չի անում։
— հմ, իսկ քեզնից իր կեանքում ինչ֊որ բան փոխւո՞ւմ է։

#զրոյց #յարաբերութիւն