ասք մշակութային տարբերության մասին

(04:16:33 ) venator: երբ որ
(04:16:39 ) venator: տոռենտ ես քաշում
(04:16:45 ) venator: ռուտռեկեռից
(04:16:51 ) venator: բոլոր տվողների
(04:16:57 ) venator: տոռենտ կլիենտը
(04:17:03 ) venator: մյուտոռենտն է
(04:17:05 ) venator: իսկ երբ
(04:17:11 ) venator: փայրըթբեյից
(04:17:17 ) venator: իսկ իսոհանթից
(04:17:27 ) venator: ահագին մարդ է հանդիպում
(04:17:31 ) venator: տրանսմիշընով

ու տենց

One thought on “ասք մշակութային տարբերության մասին”

Comments are closed.